Länkar v39-40

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Intensivvård

 • Ventilation: en intressant kommentar om både mål om tidalvolymer vid ARDS och olika studier om open lung-principer (med höga peep och rekrytering)

Toxikologi

Annonser
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v38-39

Internmedicin

Kardiologi

Akutsjukvård

Ultraljud

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v36-37

Veckans podcasttips för internmedicin är JAMA Clinical reviews som tar upp många bra områden som hur intensivt ska vi behandla diabetes och högintensiv statinbehandling

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Anamnes/status

 • Periorbital purpura: inte bara efter skallbasfraktur utan kan även ske vid amyloidos. Och vissa fall av vänsterkammarhypertrofi (utan hypertoni) bör nog utredas vidare

Toxikologi

Diverse

 • Dokumentation: Lite om SOAP som format vid dokumentation
 • ST-utbildning: som vanligt bra skrivet av dr Centor om utbildning, här med fokus att vi internmedicinare bör fokusera på diagnostik. Han tar upp exempel på olika ämnen som kanske borde tas in i läkarutbildningen, men då späder ut kärnan. Man kan dra en parallell till 2015:års ST-föreskrifter, där det för internmedicin finns 2 delmål för vardera läkemedel (B3, C3) samt palliativ vård (B5, C5) men stora delar av det man ska kunna ryms i delmål C1: kunna självständigt identifiera, diagnostisera och handlägga akuta sjukdomar eller sjukdomstillstånd inom internmedicin och angränsande basspecialiteter, samt kunna handlägga akuta åtgärder avseende dessa”. Inte undra på att den formella utbildningen fokuserar på kurser i försäkringsmedicin (B4) eller lagar och regler (A6 samt C13). Delmål C1 kan man ju formellt uppfylla med några timmars kurs.
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v34-35

Bloggtips: stairs.se är hemsida för ST-läkare i anestesi/intensivvård i Stockholm där det bland annat läggs upp en del föreläsningar från deras ST-dagar. Går även att prenumerera på föreläsningarna i iTunes och liknande program.

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Ultraljud

Procedurer/status

Toxikologi

Undervisning

 • Inlärningsteori/self directed learning: Sammanfattning om denna teori, dvs när studenten själv förstår och åtgärdar kunskaps/kompetensbrister. Exemplet är bra, en student som trots goda resultat på test, hög närvaro på föreläsningar i vardagen upplever sig ha dåliga kunskaper i arbetet. Men även självtyrd inlärning kan ju behöva viss inriktning, alla (hoppas jag) ser väl svagheter i sina kunskaper men frågan är vilka reella situationer där kunskapsluckorna ger problem, och hur ofta kan man tänka sig att dessa situationer uppstår.
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v28-v33

Inlägg om nackdelar med riktlinjer från diverse organisationer, framförallt att vi tillämpar dem på vidare grupper än som avses. Minns ju även en artikel som visar att delar med låg vetenskaplig tyngd har en hög risk att ändras till nästa gång

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Intensivvård

Ultraljud

 • Lunga: om skillnad mellan riktig och falsk lung point för pneumothorax
 • Hjärta/lungemboli: kort film om 60/60-regeln för som indikerar lungemboli alltså ett uppskattat systoliskt PA-tryck <60mmHg och en pulmonell accelerationstid <60ms. Har inget emot att man gör detta, men att mäta pulmonell accelerationstid kräver viss fingerfärighet med fönster och maskininställningar (sveptid etc). Detta gör nog att 60/60 ändå hamnar utanför de bredare gruppernas ultraljudskunskaper.

Undervisning

Diverse

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v26-27

Internmedicin

 • Hematologi/trombocytos: lätt trombocytos ses vid inflammatoriska tillstånd, men kan vi använda värdet för att rikta utredning? Här kort sammanfattning av en engelsk primärvårdsstudie som visar att de med trombocytos utan symtom har relativt hög risk för cancerdiagnos närmaste året. Kanske värt att tänka på.
 • Diverse: podcast med lite diverse tips, bäst är om några akuta hudtillstånd (ex AGEP, DRESS). Även bra om anemi där huvudbudskapet är ge järntabletter mer sällan (max 1/d) för att öka compliance
 • VTE/trombolys: hur farligt är trombolys och vilka tjänar mest på detta? Och hur mycket ska vi ge? Detta blogginlägg argumenterar för att vi nog oftare ska ge låga doser, möjligen som långsam infusion – och att riskerna då är betydligt lägre för hjärnblödning.
 • Gastro/abdominell hypertension: ganska IVA-fokuserat inlägg om intraabdominell hypertension vid icke-kirurgiska tillstånd, men tar upp bra poänger om att det är bra att fundera över och mäta vid ex njursvikt. Även en bra länkad artikel om värdet av flera diuretika för att öka natriures (och minska ödem).
 • Njurmedicin/access: hur undersöker man en fistel? Massa bra tips
 • Blodgas/acidos: paracetamolmetaboliten 5-oxoprolin är en relativt nyupptäckt förklaring till metabol acidos (med förhöjt anjongap). Jag är inte så mycket för långa minnesramsor, men GOLDMARK som ramsa för acidos med högt anjongap kanske är bättre än den KULT jag brukar använda. I vart fall värd att ta till om KULT inte ger någon förklaring.

Kardiologi/EKG

Procedurer

 • Venös access: behov av access och kort om tid? Mindre patientserier har gjorts med ”easy ij” dvs att sätta en lång pvk i v.jug interna. Riskerna är som cvk men det går mycket snabbare. Det blir väl med tidsbrist aldrig helt sterilt så dessa bör nog bytas mot konventionell cvk och den som sätter dessa bör vara cvk-kompetent annars blir riskerna höga (artärpunka etc)

Toxikologi

 • Methemoglobinemi: inget vanligt tillstånd men det kanske händer någon gång, kort sammanfattning och podcast. Väldigt olika genes (vissa krämer, lokalanestetika, och någon enstaka överdoserar poppers). Analys av met-hb och CO-hb fås på de flesta större blodgasapparater som används på akut och IVA
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v24

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Akutsjukvård

Procedurer

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar