Länkar v24

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Akutsjukvård

Procedurer

Annonser
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v23

Internmedicin

Kardiologi/EKG

 • AKS/äldre: kort om AKS hos äldre, mer ospecifika symtom och oftare typ-2 infarkt. Gillar att de hänvisar till en artikel ur J. Geriatric Cardiology, denna återfinns dock inte finns i undertecknads läslista
 • Vitier/tricuspidalinsuff: här har man testat att laga hemodynamiskt betydande TI med mitraclip-systemet, man behöver nog inte läsa mer än ”Initial efficacy analysis showed encouraging reduction of TR, which may potentially result in improved clinical outcomes.” Eller inte, 5% dog inneliggande. Varför inte göra en studie med patientrelaterade utfallsmått (död, NYHA-klass…) istället

Akutsjukvård

Toxikologi

 • Benso/beroende: översiktsartikel om detta ur NEJM, men frågan är om man bara ytligt berörs av ämnet behöver läsa mer av artikeln än den fina sammanfattningen ”Symptoms of withdrawal include anxiety, irritability, confusion, seizures, and sleep disorders. Withdrawal management relies on the use of a single agent (diazepam) and gradual dose reduction.”
 • Diverse: blogginlägg med några farliga intoxikationer (paracetamol, TCA, järn, salicylat) som kan vara värt att läsa på

Ultraljud

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v21-22

Internmedicin

 • Blodgas/laktat: skriver om detta rätt ofta, här en kort lista på lm-inducerad laktacidos
 • Endokrin/trötthet: podcast om hur man utreder (eller inte) diverse endokrina och pseudoendokrina tillstånd (ex binjuretrötthet, lågt T3..). Den stora poängen är väl att gå tillbaka till ursprungssymtomet (när mådde du som vanlig senast?), utforska det, gör en basal utredning men undvik överdrivna ovanliga endokrina utredningar med labtest man själv (och patienten) inte kan tolka
 • Geriatrik: om hur vanliga sjukdomar kan ge mer diffusa presentationer hos geriatriska patienter. Håller dock inte med om att de generellt ”gömmer” chock med ett normalt blodtryck, med ett sämre autonomt nervsystem kommer ju snarare än äldre patient falla mer linjärt i tryck (jämfört med säg en 1åring som håller BT konstant in i det sista). Det finns dock alltid möjlighet att ett normalt tryck är lätt chock hos en med obehandlad hypertoni.
 • Infektion/sepsis: i en retrospektiv analys av registerdata av svår sepsis / septisk chock noterades en liten ökade mortalitet om åtgärder som blodkulturer, mätning av laktat och administration av antibiotika gavs senare i förloppet. Här argumenteras det, i mina ögon övertygande, att dessa små skillnader (NNH 147) i en väldigt sjuk kohort riskerar att ge svåra administrativa återverkningar som appliceras blint på en mycket större kohort (ex alla med feber).

Kardiologi/EKG

Ultraljud

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v20

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Intensivvård

 • Nutrition: nya nutritionsguidelines. Stressa inte kalorimålet i början, och ingen ide att ge tpn om inte oralt intag fungerar tidigt i förloppet är väl sammanfattningen

Procedurer

Toxikologi

 • Kolmonoxid: nu när det snart är sommar och tid för diverse gasolkök i husvagnar och båtar är det också dags att läsa på om kolmonoxid. Den akuta intoxikationen missar få, men den kan vara lite mer lömsk säg en svårbehandlad huvudvärk hos en campare. Mät på fler än du tror, och med en venös gas får man ju även annat användbart.

Ultraljud

 • Hjärta/hjärtstopp: fall med hjärtstopp, video och video med kommentar. Bra fall men lite överdriven skattning av VTI/Vmax för aortastenosen. I praktiken, med låg EF, blir stenosen nog ändå av uttalad grad.
 • DVT: om tromboflebitdiagnostik med ul, det nämns också att det är smart att vid tromboflebit undersöka efter DVT (bialteralt)
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v18-19

Har fått några rätt lärorika Fast Five Quiz från medscape på mail senaste mån, klart roligare än att läsa översikter om respektive ämne

Internmedicin

 • Onkologi: intressant essä om hur getiskt heterogen många cancrar är, och hur man ev kan behandla det
 • Gastro/Crohn: översiktsartikel ur Lancet, Richard Lehman skriver så här och man kan inte annat än hålla med ”I do want you to share my joy in being reminded of Paneth cells: ‘Paneth cells are specialised secretory cells located at the base of the crypts of Lieberkühn.’ Wow, I once knew that, 40 odd years ago. I think. So nice to meet Paneth and Lieberkühn again after all these years.”
 • Infektion/fall: fall med fusobacterium necrophorum fast med lite ovanligare klinik än den kanske mer typiska orala infektionen (+/- Lemierres syndrom). Tar också kort upp om HLH (överdriven immunaktivering).
 • Blodgas/anjongap: Best case ever om ett fall med högt anjongap där de diskuterar varför man inte längre behöver lära sig ramsan mudpiles (om etiologi) och även ger tips på några nyare upptäckter om etiologi (d-laktat och paracetamolmetabolit).
 • Stensjukdom: föreläsning om systemsjukdomar med stenbildning, en hel del bra fall om utredning av sten, hyperkalcemi och andra metabola rubbningar
 • Diverse: Läckande kapillärer kan man få vid sepsis, men även en del andra mer eller mindre ovanliga tillstånd, här en kort sammanfattning av en artikel
 • Onkologi/cytostatika: dels en allmän föreläsning om cytostatika, dels översiktsartikel om cytostatikautlöst hjärtsvikt: vilka preparat är hög risk (antracykliner), hur man ska följa och behandling (när kan nästa kur ges, medicinsk behandling av svikt)

Kardiologi/EKG

Procedurer

Ultraljud

Statistik

 • Subgruppsanalys: Enklast är kanske att hoppa över subgruppsanalysen, här en studie som visar att statistiska belägg för subgruppsanalys finns ganska sällan. Eller som Richard Lehman skrivet ”Somebody should invent a term for the urban myths that spread so rapidly through medicine despite the best attempts of the evidence based medicine community”
 • P-värde: Justera nivån för signifikans utifrån hur många analyser som görs, här ur exemplet Ger lågkaloriläsk demens? Än mer kritiskt analyserar man vilka tester som gjorts – är de logiskt valda eller finns chansen att fler icke-redovisade test gjorts och att signifikans därför ska sättas ännu lägre
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v17

Internmedicin

 • Gastro (och lungmedicin): bild på candidaesofagit, ingen slump att han fick det dock, >1års makrolidantibiotika mot en sjukdom vi sällan ser här, diffus panbronkiolit. Det är tydligen inte så konstigt som det låter att ge makrolidantibiotika under lång tid även om beläggen inte är av bästa grad
 • Blodgas/laktat: Review om laktat innehållande en del för mig nytt om D-laktat, bl.a. att det kan uppstå även vid DKA. Indelningen i typ A respektive B är väl kanske lite väl antik.
 • Elektrolyter/hypokalemi: om hypokalem periodisk paralys, ett tillstånd varje medicinare med självaktning kan utantill
 • Elektrolyter/hyponatremi: snart kanske man får veta något mer om hur vi ska behandla detta, här studieprotokoll där man ska jämföra intermittent jämfört med kontinuerlig infusion på risken för överkorrektion. Sen kan man ju tycka att ett väl uttänkt protokoll med tydliga riktlinjer är bättre än ”vi prövar 1l NaCl” i nästan alla fall
 • Infektion/Lemierres syndrom: intressant case med komplikation i form av kranialnervspåverkan som bedömdes sekundär till ventrombos. Allt är inte primära CNS-infektioner…
 • Infektion/candida: kommentar kring behandling av invasiv candida inom intensivvård, belägg för lägre mortalitet med behandling verkar ej finnas, kortfattat bör man kanske inte slänga på antimykotika utan i lugn och ro diskutera med luttrad infektionsläkare innan.
 • Lungmedicin/tox: ”All puffed out – a case of crack lung”  case med ful lungbild, om man läser texten får man även reda på vad en mer ingående utredning strävar efter att utesluta

Kardiologi/EKG

Toxikologi

Undervisning

 • Post it: skrivit om det tidigare, här exempel. Vem börjar med post it på min arbetsplats? Det är så enkelt, inga pm/excel/delmål utan bara vilja att fler ska ta del av bra tips
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v16

Internmedicin

Akutsjukvård

Procedurer

Ultraljud

Undervisning

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar