Länkar v11-12

Senaste curbsiders podcast om toxikologi, men lika mycket handlar avsnittet om diagnostik. Avsnittet om hur man en bit från patienten, observerandes, ställer diagnos är väldigt bra.

Internmedicin

Intensivvård

Ultraljud

 • Aorta: lättläst om aorta med många exempelfilmer
 • DVT: om 3-punktsundersökning, och jag håller nog med om att hur många punkter man vill undersöka framförallt beror på hur få fall man vill missa. Om tekniken används för att undvika LMWH till en fullständig undersökning nästa dag räcker nog 2 punkter, men om man hos en med positiv d-dimer vill utesluta DVT räcker nog vare sig 2 eller 3 punkter.
Annonser
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v7-

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Akutsjukvård

Toxikologi

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v6-7

Internmedicin

Kardiologi/EKG

 • Kardiomyopatier/Takotsuboöversiktsartikel om tillståndet
 • EKG/T-negativitet: Cerebrala T-vågor kallas ofta djupa negativa T-vågor som ses vid neurologiska tillstånd. I denna studie sågs dessa hos 2% av en stroke-kohort, av dessa hade bara en mindre andel rörelsestörningar på eko (takotsubo eller generellt nedsatt). Angio gav inget vilket är bra att veta när man blir nervös över troponinvärdena.
 • EKG/PQ-sänkning: om olika tillstånd som ger detta (ischemi, perikardit)

Intensivvård

Ultraljud

Undervisning

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v1-3

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Ultraljud

 • Hjärta/endokardit: några min med exempel på hur endokardit kan se ut
 • Hjärta/pulmonell hypertension: vilka metoder är bäst att hitta pulmonell hypertension? I denna studie framkom medelartärtrycket beräknat som skattat CVP (på vanligt sätt) + medelgradient av tricuspidalisinsuff som bättre än den traditionellt mest använda CVP+TI Vmax
 • Lungor/M-mode: en viktig fråga inom lungultraljud är hur man skiljer mellan kardiogent lungödem och icke-kardiogent interstitiellt mönster (ARDS och liknande). Här en liten studie där man använt M-mode och med rel god träffsäkerhet kan differentiera. Att dock bara rekrytera 29 pat på 22 månader gör dock att man undrar hur många och vilka de sållat bort. Vore fint med ett större material. Tidigare har man ju mest använt att ARDS och liknande patologi är fläckig medan kardiogent lungödem tenderar att se mer homogent ut (och vätskemängd ökar i basala segment).
 • Vätskebalans/övervätskning: om doppleranalys av portaflöde och njurartär/ven som del i att bedöma ev konskekvenser av övervätskning (”congestion”, se #1 #2 #3 #4). Kanske lite rörigt men ur en av de länkade artiklarna finns sammanfattning av kurvor mm. Inlägg #4 har också en bra sammanfattning av hur man kan tänka. Länkade artiklar värda att titta på om man känner att man behöver hänga med i utvecklingen, vartän den nu går. Det här är också intressant utifrån diskussion kring vem ska göra undersökningarna, vem mer än klinikern ska hålla reda på att detta är relevant?
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v49-50

Internmedicin

Kardiologi

Ultraljud

 • Lunga: ny kort sammanfattning om B-lines från 5minsono. Jag vill lägga till att i protokollet undersöker man ofta 4-7 platser per lunga, men vid positiva fynd (som inte är uppenbart lungödem) kan man lägga till fler platser för att se om B-lines finns helt jämnt utspritt, ökad förekomst basalt jmf anteriort eller slumpmässigt blandat positiva zoner med normala (som ARDS i inte helt utblommat skede)
 • Aortaom aortadissektion, som författaren till detta inlägg önskar jag också läsa hela studien noga, men jag tycker nog fortsatt att om man planerar att göra en urakut DT aorta bör inte ultraljud fördröja denna.
 • Buk/fri gas: Fri gas eller pneumoperitoneum kan naturligtvis ses med ultraljud, här en kort video om hur
 • Hjärta/diastologi: om bedömning av diastolisk funktion av intensivister, nu lite diffust men detta kommer säkert klarna mer när senaste riktlinjer för diastolisk funktion bli bättre validerade. Jag tycker dock diskussion om förmak är lite konstig, indexerad förmaksvolym är kanske lite att ta i, men är det verkligen svårare att rita in en förmaksarea i apikal 4 kammare (eller subcostalt), än att göra en mätning relativt aorta med m-mode? Jag ritar hellre in förmaksarea

Toxikologi

Övrigt

 • Tidsplanering/möten: känsligt ämne inom läkarkåren, en hel del flödesarbete på vårdavdelningar och liknande har ju som mål att öka effektivitet, samtidigt kan jag lätt känna att hela ens dag då blir inrutad i så små delar att man inte hinner göra något mellan de fasta momenten som tar längre tid och kräver koncentration. Exempel på detta är undervisning och tid att läsa på om ett ämne. Här en icke-medicinsk blogg om ämnet
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v47-48

Internmedicin

Kardiologi

Akutsjukvård

 • Humor: underhölls av diskussionen på the curbsiders med Scott Weingart om skillnaden mellan internmedicin och akutsjukvård, med även en del bra tankar. Vill man ha mer humor rekommenderas denna artikel om waiting room medicine

Diverse

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v45-v46

Om att komma ihåg det man läserYou have to have some idea of what you want to get from the book. You don’t just want to collect endless amounts of useless information. That will never stick. Vilket är en bra poäng och en anledning till att jag skriver detta.

På ett annat tema om utskrivningar: ”During the discharge process, housestaff mainly dedicated themselves to documentation activities and focused minimally on direct patient communication”, deppigt men så var det tydligen i denna lilla studie (och säkert lika i många svenska verksamheter)

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Intensivvård

Akutsjukvård

Ultraljud

Undervisning

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar