Länkar v26–30

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Undervisning/utbildning

 • Diagnostik: om att vi inte bara bör sträva efter att göra färre fel i diagnstik utan också att vara excellenta på diagnostik.

Ultraljud

Toxikologi

Annonser
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v24-25

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Toxikologi

Ultraljud

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v20-23

Allmänna tips: en lista på bra podcastavsnitt för internmedicinare under utbildning sammanställd av Robert Centor som själv fortfarande producerar mycket bra material (ex podcasten Annals On Call)

Internmedicin

Ultraljud

Undervisning/utbildning

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v17-19

Internmedicin

 • Gastro/lever: randomiserad studie över betablockerares möjlighet att minska dekompenserad cirros. Kanske inget för oss allmänna internister att tillämpa redan idag men intressant att följa.
 • Endokrin/hyperaldosteronism: bra kort sammanfattning om tolkning av hypokalemi och utvärdering av eventuell hyperaldosteronism. Enkel mall för tolkning av urinkalium.
 • Reuma/systemisk skleros: sammanfattning inklusive utredning och behandling för de olika organmanifestationerna (hud, lunga, hjärta, GI)
 • Njure/kontrast: om en metaanalys över kontrastrelaterad-AKI som kom till den kanske inte så spännande slutsatsen att det finns inga belägg i moderna studier av iv kontrast. Onödig röntgen och onödig kontrast bör väl alltid undvikas, men om en väl genomtänkt utredning kräver iv kontrast, bör denna göras utan fördröjning eller tankevurpor.
 • Infektion/sepsis: tiamin till sepsis? Tja varför inte enligt denna kritik av en ny studie. Det är fortfarande dock oklart om vinsten ligger i att en subgrupp med laktatstegring har tiaminbrist eller om sepsis generellt mår bra av supplementering. Förhoppningsvis kommer några välgjorda randomiserade studier framöver.

Kardiologi/EKG

Toxikologi

Ultraljud

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v15-16

Internmedicin

Ultraljud

 • Chock: intressant fall ur Chest med chock hos en äldre patient med levercirros. Tar upp flera viktiga poänger, blödning kan ske efter centes och ger vätskan annan ekogenicitet är ett rent transudat (se nästa fall). Med linjär probe kan man leta efter blodkärl innan stick. Även om FAST-undersökning ifrågasätts i traumasammanhang så är blödning i buken en viktig differentialdiagnos vid chock – och även om fall som detta är ovanligt bör det ju inte missas.
 • Lungor/pleuravätska: här är nästa fall med ”plankton” och ”hematokrit”-tecken, dvs när man ser ekogenicitet löst i vätskan (plankton) eller sedimenterat (hematokrit). Under diskussionsdelen går de även igenom andra fynd och tecken som hur man utesluter pleuravätska med ”curtain sign” och detaljer kring malignitetsorsakad pleuravätska.
 • DVT/tromboflebit: efter pvk
 • Hjärta: klassisk Takotsubo. Bra att det nämns att EPSS är otillförlitligt vid fall av påtaliga regionala avvikelser i rörlighet
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v13-14

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Ultraljud

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v11-12

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Toxikologi

Ultraljud

 • Buk: yngre kvinna med låg buksmärta
 • Procedurer/pvk: om ultraljudsledd pvk (podcast och lång text). Många bra lärdomar här, den tekniska beskrivningen är riktigt bra, ex poängen att se blod i nålen betyder inte att du just nu är på rätt ställe
 • Hjärta/volymstatus: benägen att hålla med denna kommentar till en studie, att försöka avgöra volymstatus med hjärtultraljud är omöjligt. Eller i vart fall i alla utom de mest uppenbara fallen (typ tomt hjärta). Att däremot titta på hjärtat för att försöka avgöra om det kan vara mer biverkningsbenäget att ge en given patient vätska jämfört med en annan kanske däremot går. Men om patienten kommer svara på denna vätska är fortfarande svårt/omöjligt att förutsäga.
 • Buk/fri vätska: podcast om en nogrannare variant av FAST att ex använda om DT ej finns tillhands
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar