Länkar v44-45

Internmedicin

 • Lungmedicin/dyspné: ovanlig/okänd anledning till dyspné hos cancerpatienter, nämligen mikroemolisering av tumörcellskomplex. Efter fallbeskrivning går man igenom några olika orsaker till dyspné specifikt för cancer som lymfangitis carcinomatosis. Även talande diff.diagnostiskt i fallet att alla undersökningar primärt var ua förutom sänkt saturation, benödem och förhöjt lungartärtryck. Utifrån egen erfarenhet är ofta lungartärtrycket förhöjt om DT thorax och översiktlig titt på hjärtat inte visar något.
 • Gastro/lever: podcast om akut leversvikt.

Intensivvård

 • Sedering: översikt, mycket kan ju tillämpas på lägre vårdnivåer också (ex minska andelen bensodiazepiner)

Ultraljud

 • Gallblåsa: emfysematös cholecystit är inte vanligt, och har väl ungefär samma riskfaktorer som dito pyelonefrit (dåligt kontrollerad DM etc). Här är ett fall, och ett till

Undervisning/ utbildning

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v42-43

Internmedicin

Kardiologi

 • Ischemi/lab: fall och länk till artikel om att troponin hos en stor del av patienter med STEMI (eller ocklusions-infarkt) är normalt vid första test
 • EKG/ischemi: posterior infarkt. Vettig punkt att vid ST-sänkningar anteriort bör man undvika att ta posteriora avledningar för att om dessa ser normala ut kan man förledas att tro att det ej är STEMI. Posteriora avledningar är bättre vid ospecifik bild men med hög klinisk misstanke.
 • Arytmi/VT: föreläsning om VT (55min), bra om EKG-diagnostik

Ultraljud

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v39-41

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Ultraljud

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v34-36

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Ultraljud

 • Msk/led: om ul-ledd artrocentes. Är beägen att hålla med, varför inte titta efter om det gör proceduren smidigare.
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v30-33

Covid-19

Förhoppningsvis en av de sista gångerna jag lägger denna rubrik separat/högst upp. Vi får väl se

 • Bukläge: data från 23 kinesiska pat i bukläge och 37 utan. Svår dra några slutsater om dödlighet tror jag då det inte står något om varför man hamnade i bukläge eller ej. Däremot är det intressant att positiv effekt på SpO2 sågs snabbt (10min) och efter 30min var det väs oförändrat. Hade gärna sett data efter 2-12h också då man jag ofta anger att effekten kommer gradvis (i takt med att ödem flyttas och basala lungdelar öppnas).
 • ARDS eller ej: ”For the doctor at the bedside of a patient with COVID-19, making a diagnosis of ARDS is completely irrelevant. No clinical action will follow directly from the diagnosis. The debate presently raging as to whether COVID-19 produces typical or atypical ARDS is an unfortunate distraction from the central questions that decides a patient’s outcome”. Ur kåseri av välrenommerade dr Tobin, väl värt även att läsa annat han skrivit om covid-19 och mekanisk ventilation exempelvis denna.

Internmedicin

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v26-29

Covid19

Internmedicin

 • Infektion/UVI: översikt om KAD-associerad infektion (eller kolonisering)
 • Infektion/pyelonefrit: för och emot inläggning, utan diabetes, njursten, hög ålder eller skörhet är risken väldigt låg vid hemgång med po ab.
 • Blodgas/laktat: fall med markant högt laktat (och lite annat), tyvärr är svaret inriktad på beräkningar av diverse slag vilket jag tror i ett sånt här fall mest riskerar att göra bilden grumlig. Diskussionen är dock helt ok. Jag saknar analys av kolmonoxid, högt laktat med normal SpO2 hos medvetandesänkt kan ju vara CO.

Kardiologi

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v24-25

Covid-19

Internmedicin

Kardiologi

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v20-23

Internmedicin

Publicerat i Länkar | Märkt , , | Lämna en kommentar

Länkar v19

Covid-19

Internmedicin

 • Elektrolyter/hypokalemi: två illustrativa fall.
 • Njure/kontrast: läsvärd kommentar till en studie över eventuell risk med iv kontrastmedel till IVA-patienter. Orkade aldrig läsa orginalstudien men den är säkert bra.
 • Lungmedicin/sömnapné: studie över risken för odiagnosticerad sömnapné hos patienter vårdade för KOL. Fr.a. hade patienterna med sömnapné klart högre återinläggningsrisk. Vore trevligt med en uppföljande studie om huruvida behandling kan ändra detta.

Ultraljud

Toxikologi

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v17-18

Mest tänkvärt denna vecka är nog detta inlägg om forskning. Man kan fråga sig om vi inte misslyckats radikalt i forskningspolitiken om vi med så många doktorander och disputerade inte kommer längre under en pandemi med ”obegränsat” med patienter med samma sjukdom

Covid-19

Internmedicin

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar