Länkar v39

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Intensivvård

Ultraljud

 • Hjärtstopp: case med några representativa bilder av hjärtat i olika faser av HLR
 • Infektionsfokus: Italiensk studie där man på ca 200 pat med sepsis ville testa om ultraljud gav snabbare diagnos av infektionsfokus, det gjorde det, inte perfekt men bättre än klinisk hypotes. Majoriteten av de positiva fallen var pneumoni men de hittade även kolecystit, divertikulit, leverabscess… Dock inte så läsvärd artikel då den är ganska rörigt presenterad, men ger väl ändå ett litet stöd om man vill kolla gallblåsan och lungorna på nästa oklara sepsis. Enklare att höra de prata om studien på ultrasoundpodcast.

Statistik

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v38

Kardiologi/EKG

Toxikologi

Undervisning

Publicerat i Länkar | Märkt , | Lämna en kommentar

Länkar v37

Internmedicin

Kardiologi

Akutsjukvård

Intensivvård

 • Inotropi: intressant argumentering om att adrenalininfusion kanske är helt rimlig att ha perifert, och med lägre risk än NA. Kanske inte för alla patienter, men vid behov av både inotropi och vasokonstriktion är adrenalin att föredra. Skulle detta implementeras ser jag dock framför mig en massa felaktigt tolkade höga laktatvärden. Vi får se.

Ultraljud

Toxikologi

Procedurer

 • Diverse: lite baktungt av hur de väljer ut sin källor som kanske mer är anpassat till att författarna även vill forska på området än bara ge några tips (som jag). Scrolla förbi inledningen och läs istället på om procedursedering, cvk och sånt
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v36

Internmedicin

Kardiologi

Ultraljud

 • Lungor/diverse: om man står ut med stilen i ultrasound podcast finns här en del om lungkontusion, frakturer, och diff. vid ingen sliding, subcutant emfysem, tubläge
Publicerat i Länkar | Märkt , | Lämna en kommentar

Länkar v35

Internmedicin

Kardiologi

Akutsjukvård

Publicerat i Länkar | Märkt , , | Lämna en kommentar

Länkar v34

Läste mycket bra senaste veckan men det som kanske är lättast att tillämpa snart är första delen av denna podcast, de diskuterar hur man förbereder sitt team. De flesta har numera en gemensam rapport men att bara säga några ord om vad som är förväntat och prioriterade åtgärder första minuterna kan få teamet att fungera ännu bättre. Senare i podcasten om vätsketerapi, intubering, thorakotomi.

Läs även den träffande kommentaren the Greatest Generation om hur (negativt) vi äldre ser på följande generationer studenter, ”And yet each aging cohort looks upon the youth and believe that they have identified a fundamental change in the species”

Internmedicin

Kardiologi/EKG

 • EKG/dextrocardi: En gång om året får man väl visa ett dextrocardi-EKG? Här ett fall ur Circulation som betonar dels hur man identifierar dextrocardi, dels värdet av att ta ett nytt EKG med korrigerade avledningar för att där kunna bedöma tecken på gammal infarkt, etc.
 • EKG/synkopé: väldigt subtilt fynd i detta fall men det är det som är charmen med att granska EKG efter synkopé
 • EKG/ischemi: subtila tecken på ischemi i detta fall med seriella EKG
 • Bilder/hö förmak: gigantiskt hö förmak, dd vid förstorat HF är fr.a. fel på tricuspidalklaff (insuff, stenos, Ebstein), pulmonell hypertension, högerkammarsvikt/-dilatation (med sekundär insufficiens)
 • Förmaksflimmer: i en kommentar om snabbt förmaksflimmer (RVR/rapid ventricular response) gjordes en väldigt enkel och bra indelning om orsaker till snabbt flimmer och därigenom hur man ska tänka kring behov av frekvensreglering (ja för nr3, försiktigt för nr2 och troligen inte alls för nr1 förutom i utvalda fall)
  1. Ökat behov/fysiologisk: exempelvis sepsis, hypovolemi
  2. Minskad slagvolym: hjärtsvikt med låg EF eller vitier som har takykardi som svar för att bibehålla hjärtminutvolym (CO=hjärtfrekvens x slagvolym)
  3. Ökad konduktion: lika med normalfallet, en frisk AV-knuta ska överleda ett förmaksflimmer med frekvens över hundra

Akutsjukvård

Intensivvård

 • Vätsketerapi #1: Artikel om förslag på algoritm för att med ultraljud av vena cava inf och lungor ta beslut om vätskeadministrering. Överlag ett rimligt förslag, dock tycker jag att de kunde utveckla valet av endast 2 punkter per sida för lungultraljud. Om man nu ska skilja ett generellt B-linesmönster vid övervätskning från ett mer fokalt (exemplevis infektioner) bör det kunna göras säkrare med 4 punkter. De flesta lungultraljudsstudier är också gjorda på minst 4 punkter per sida. Men det är väldigt enkelt att ta deras algoritm och utöka lung-ul.
 • #2: How to avoid fluid overload heter nästa artikel, väldigt läsvärd, kanske så läsvärd att den är värd att göra utbildningsinsatser kring. På sidan 3/317 finns en tabell med indelningen Resuscitation -> Optimization -> Stabilization -> Evacuation och i mina ögon blandar man ofta ihop dessa faser. Exempelvis ser man ofta att diuretika ges tidigt i förloppet om inte diures kommit igång, och senare i förloppet ges en massa vätska, trots att patienten omöjligt kan ligga back. Sen att trappa ut vasopressorer, för att vitalparametrar kan hållas ok med enbart vätsketerapi är ytterliggare en styggelse som leder till övervätskning.

Ultraljud

 • Hjärta/lungemboli: äntligen lite data på vad man faktiskt kan hitta med hjärtultraljud efter lungemboli, inte säkert att alla orkar läsa artikeln med abstractet ger en ganska bra bild.
 • Kontrast: kort om hur man gör ultraljudskontrast med NaCl, även länkat guidelines till när kontrastmedel bör användas vid eko
 • Lungor/pneumothorax: studie på 260st traumapatienter där man randomiserade patienter till diagnostik med 1 vs 4 undersökta punkter per sida. Lägre sensitivitet än tidigare studier (93% för betydande pnthx och 54 resp 68% för obetydlig) men å andra sidan rekryterades alltså på detta level 1 traumasjukhus med 130.000 årliga besök bara 260 patienter på 2år. Som författarna tar upp finns troligen en selection bias som kan minska sensitivitet (de sjukaste exkluderades) något. Lärdomar:
  • Av de ”obetydliga” pneumothorax som handlades behövde ingen drän
  • 3 falskt positiva: 2st bronkintubationer, 1 ”soft tissue defect” som gjorde feltolkning av pleuralinje
  • 1 falskt negativ betydande pnthx i gruppen med bara ett undersökt fält per sida, anledningen till missen var att patienten behandlats med nåldekompression prehospitalt och lungan låg adherent anteriort men ej lateralt
  • Sammantaget var studien så liten att enstaka fall kan ändra sens/spec och siffrorna bör tas med en nypa salt. Bronkintubationer kan kanske upptäckas med ”lung pulse” eller auskultation. Lungultraljud är ej en metod för att utesluta minimal pnthx, men spelar det någon roll?

Procedurer/status

Undervisning

 • Pimping: kort om pimping vilket kanske framförallt är ett fenomen i amerikansk läkarutbildning. Samtidigt tror jag i svensk utbildning vi kanske fokuserar för mycket på att vi ska kunna hantera praktiska problem snarare än höja kunskapsnivån. Att ställas inför några genomtänkta frågor tillsammans med lite bedside undervisning är nog bättre användning av tiden än att skriva alltför långa journaltexter
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v33

Internmedicin

Kardiologi

 • EKG/VES: kort och rimligt om hantering av ventrikulär bigemini
 • Koronarkärlsdissektion/SCAD: Orsaker till AKS hos yngre kan det ju vara på grund av ärftliga lipidstörningar och vissa reumatiska sjukdomar som SLE och RA. Men man ska inte glömma dissektion av koronarkärlen (SCAD). Denna sjukdom som noggrant gås igenom i denna översiktartikel, är betydligt vanligare än man tidigare trott. Speciellt hos yngre kvinnor där förklarar en betydande del av infarkterna.

Ultraljud

 • Njurar: inte bara hydronefros kan ses med ultraljud, knäck detta fall med 1v bilat flanksmärta, dysuri

Toxikologi

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , | 2 kommentarer