Länkar v38-40

Internmedicin

 • Neurologi/neuropati: olika (ovanliga) neuropatier vid diabetes. Även kort om bedömning av dubbelseende.
 • Onkologi/tumörlys: lab ur ett fall med tumörlyssyndrom och lite kort om detta.
 • Status/refererad smärta: egentligen text om testikel men poängen är kanske snarare att om man inte hittar något där det gör ont, leta på den plats som kan referrera smärta till där det gör ont. Fler exempel ur wikipedia.
 • Njurmedicin/hematuri: kort om hematuri, vad kan lura än att tro det är hematuri…
 • Blodgas/diffdiagnostik: metabol acidos med sänkt glukos och lätt hyponatremi samt hyperkalemi. Svaret här. I svaret tas även upp diff.diagnostik av hypoglykemi.
 • Elektrolyter/hyperkalemi: i den vanligtvis så stringenta akut internmedicin (SLL:s korta terapiriktlinjer) har det ”smugit” sig in konstiga förslag om hyperkalemi. Dels anges dosen ventoline till 5-10mg (alltså 1-2ml av 5mg/ml) vilket är lågt då man ser ett tydligt effektsamband upp till 20mg (alltså 4ml). Dels verkar det mellan raderna som det är en farlig medicin som bara ska användas i särskilda omständigheter (ex dialyspatient), och under EKG-övervakning. EKG-övervakning ska alla med betydande hyperkalemi ha, det är ju hjärtstopp som är risken, inte förmaksflimmer efter ventoline. Det andra är att i en samling ganska osäkra kort, ex Na-bik med oklar effekt, insulin-glukos med stor risk hypoglykemi (vilket jag skrivit om tidigare), och ca-glukonat som ingen verkar veta varför eller hur man ger det. I det sammanhanget är ventoline enkelt att administrera, biverkningarna är jämförelsevis ofarliga (takykardi, skakningar) och effekten tillräckligt god för att köpa tid för långsammare behandling (dialys, vätskeskiften mm). Får se om jag orkar klaga officiellt.

Kardiologi/EKG

 • EKG/ischemi: ST-höjning som för mindre van bedömmare lätt kan misstas för ospecifik breddökning. ”Shark fin” är termen. Sen är det lite tragiskt att fall som dessa missas eller försenas, en bra poäng de nämner är att metabol breddökning vanligen går tillbaka inom 30min (vid återställd hemodynamik).
 • EKG/elektrolyter: fult EKG som jag (liksom bloggförfattaren) hoppas man förstår att det inte är ischemi utan snarare hyperkalemi, acidos eller Na-kanalshämmare. Fin resolution med ca-glukonat x2. Kan dock lägga till att rent empiriskt borde även NaBik vara av värde, det kanske inte är så effektiv mot hyperkalemi, men väl mot Na-kanalshämmare.

Ultraljud

 • Allmänt/tips: podcast om vanliga fel man hittar vid kvalitetskontroll
 • Lungultraljud/hjärtsvikt: finns en hel del studier på lungultraljud för hjärtsvikt, men det är nog värt att även läsa denna. Här har man efter en rent klinisk bedömning randomiserat patienter till lungultraljud eller lung-röntgen+NTproBNP. Lungultraljud ökar diagnostiska precisionen något medan lung-röntgen+NTproBNP inte förbättrar precision jämfört med en rent klinisk bedömning. Vi gör ju mycket bara för att det är så vi brukar göra och det man kan ta med härifrån är att som någorlunda van kliniker ger ytterligare diagnostik av låg precision inte större säkerhet, däremot tar det tid och till viss del resurser som kunde användas någon annanstans.
 • Hjärta/lungemboli: finns en rad indirekta tecken på lungemboli. Här en ny ekokardiografisk studie som visar att ett nytt mått är signifikant bättre (AUC 0.96) än andra mått som McConnel (0.75), 60/60 (0.74), P-acc tid (0.84) för identifikation av massiv och submassiv lungemboli. Det nya måttet innebär ett hack i kurvan av pulsad doppler för mätning i RVOT, sk ESN (early systolic notching).
 • Njursten: fall med sten i kärlkorset (uretär korsar iliacakärl), fin artefakt med färgdoppler som ni kan läsa mer om här.
Annonser
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v36-37

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Intensivvård

Procedurer

Ultraljud

 • FAST: tagit upp detta exempel förut men här är ett nytt exempel. Med en Bäversvans (sk ”Beaver tail liver”) ses en kant av levern vid mjälten och skillnaderna i ekogenicitet kan lätt få en att tänka avgränsad process i mjälten.
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v31-34

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Toxikologi

 

Undervisning/utbildning

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v26–30

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Undervisning/utbildning

 • Diagnostik: om att vi inte bara bör sträva efter att göra färre fel i diagnstik utan också att vara excellenta på diagnostik.

Ultraljud

Toxikologi

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v24-25

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Toxikologi

Ultraljud

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v20-23

Allmänna tips: en lista på bra podcastavsnitt för internmedicinare under utbildning sammanställd av Robert Centor som själv fortfarande producerar mycket bra material (ex podcasten Annals On Call)

Internmedicin

Ultraljud

Undervisning/utbildning

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v17-19

Internmedicin

 • Gastro/lever: randomiserad studie över betablockerares möjlighet att minska dekompenserad cirros. Kanske inget för oss allmänna internister att tillämpa redan idag men intressant att följa.
 • Endokrin/hyperaldosteronism: bra kort sammanfattning om tolkning av hypokalemi och utvärdering av eventuell hyperaldosteronism. Enkel mall för tolkning av urinkalium.
 • Reuma/systemisk skleros: sammanfattning inklusive utredning och behandling för de olika organmanifestationerna (hud, lunga, hjärta, GI)
 • Njure/kontrast: om en metaanalys över kontrastrelaterad-AKI som kom till den kanske inte så spännande slutsatsen att det finns inga belägg i moderna studier av iv kontrast. Onödig röntgen och onödig kontrast bör väl alltid undvikas, men om en väl genomtänkt utredning kräver iv kontrast, bör denna göras utan fördröjning eller tankevurpor.
 • Infektion/sepsis: tiamin till sepsis? Tja varför inte enligt denna kritik av en ny studie. Det är fortfarande dock oklart om vinsten ligger i att en subgrupp med laktatstegring har tiaminbrist eller om sepsis generellt mår bra av supplementering. Förhoppningsvis kommer några välgjorda randomiserade studier framöver.

Kardiologi/EKG

Toxikologi

Ultraljud

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar