Länkar v40-41

Internmedicin

 • Elektrolyter/hypokalcemi: concept map, mycket enkel att ha vid diff.diagnostik
 • Lungor/pneumomediastinum: fall
 • Endokrin/diabetes typ 2: två podcast om HbA1c mål och hur man kan välja preparat. Särskilt lyssningsvärt om mål, och liknelsen mellan att bara fokusera på HbA1c är kanske lite som att bara sänka feber vid infektion – är genial. Mer om samma från jama clinical reviews där de även fint går igenom en del av forskningen kring HbA1c-mål

Kardiologi/EKG

Intensivvård

 • Sedering: 10 tips om sedering, håller med om det mesta. Särskilt gillar jag att man ska skilja på sedering nattetid (ex ökad dos propofol) mot sömn, och den kanske man snarare befrämjar med andra preparat och en generellt lägre sederingsnivå
 • Mikrocirkulation: finns en orginalstudie också men kommentaren räcker bra. Man har alltså testat esmolol i en djurmodell av septisk chock (med endotoxin) och noterat bättre mikrocirkulation med esmolol. Volymstillförsel och noradrenalin ökade MAP men ej mikrocirkulation. Kommentaren pratar lite runt ett ämne som säkert kommer bli föremål för många studier framöver (och förhoppningsvis någon slags effektiv behandling). Till dess får vi väl antingen fortsätta sätta upp våra MAP-mål eller meditera över ”pressure is not flow”.

Procedurer

Ultraljud

Toxikologi

Annonser
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v38-39

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Procedurer

Ultraljud

Toxikologi

Utbildning etc

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v36-37

Internmedicin

 • Kardiologi
 • Ultraljud
  • Hjärta/diastolisk funktion: nya riktlinjer för bedömning av detta infördes för 2år sedan med fr.a en förenkling när och hur man ska ange diastolisk funktion som nedsatt. Här kontrolleras huruvida 2009 el 2016års riktlinjer korrelerar med patienthändelser. 2016 förefaller bättre. Av de enskilda måtten (förmak, lungartärtryck, E/e’ etc) förefaller bara indexerad förmaksvolym användbart – vilket också stödjer maximen ”den diastoliska funktionens HbA1c”. Dvs ju större förmak desto sämre diastologi under lång tid
   Hjärta/aortastenos: kort om gradering av aortastenos. Naturligtvis hinns inte allt med i ett så kort inlägg men man kanske kunde nämnt att vid nedsatt EF görs graderingen annorlunda (low flow- low gradient)

  Toxikologi

  Undervisning/utbildning/annat

  • kliniskt beslutsfattande: alla beslut behöver det inte läggas så mycket, eller kanske någon tid alls på. Här delas problem in i en matris utifrån om de är ir-/reversibla samt o-/betydelsefulla. Smart
  • Statistik: kritisk analys av en metaanalys om restriktiv vs liberal syrgasbehandling. Dels testas om metaanalysen håller med addition av enskilda dödsfall (det gör den ej), dels testas om den håller trots att studier tas bort – den faller när en opublicerad studie med avvikande resultat tas bort. Mycket lärorikt!
  Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

  Länkar v33-35

  Internmedicin

  Kardiologi

  Ultrasound

  • Hjärta/eko: kort artikel om hur en kortfattad bedömning av vänster kammare kan ersätta ett full eko för flertalet patienter. Kommentar till artikeln. Jag skulle dock vilja ha ett mellanting, exempelvis bedömning av vänster kammare systoliska och diastolisk funktion, enkel bedömning av höger ± screening för signifikant vitie samt beräkning av systoliskt högerkammartryck. Det borde väl inte vara så svårt/dyrt?

  Toxikologi

  Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

  Länkar v28–

  Internmedicin

  Kardiologi

  Ultraljud

 • Undervisning/utbildning
 • Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

  Länkar v27

  Internmedicin

  Kardiologi/EKG

  Procedurer

  • CVK: långt inlägg om CVK med en hel del bra info och tankar, många bra länkar att återkomma till (video, artiklar…)

  Utbildning/undervisning

  • Rondarbete: tankar kring vad som sa prioriteras i form av detaljer, patientarbete och undervisning. Man kan nog ge mindre detaljstyrning och prata mer om värdet av olika test. Det jag om något saknar är att jag upplever att alldeles för lång tid läggs på dokumentation, remisser, flödesmöten och att undervisning då inte hinns med. Få gör väl en ST i dokumentation
  • HLR: rekommendationer kring undervisning i HLR, klart ett område vi har mycket kvar att utveckla. Bara det faktum att man varje år gör samma idiotiska frågor på nätet för att få sitt diplom kan ju göra en galen. Man måste skilja på den mekaniska inlärningen av HLR-algoritmen (som nog ska tränas oftare men inte så länge), och planera strategier vid udda/svåra fall

  Toxikologi

  Ultraljud

  • Hjärta/perikardvätska: bra genomgång av tamponadbegreppet och de fynd som stödjer tamponad. En onödig detalj är dock att diskutera hur man skiljer perikard från pleuravätska i parasternal längsaxel, det är visserligen ganska enkelt. Men. Om man är osäker är det bättre att titta i en annan vy (ex SC), därefter titta efter pleuravätska basalt vä thorax. Sen tycker jag parasternal kortaxel är underskattad för perikardvätska, man ser väldigt väl hur den ligger runt vä kammare.
  Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

  Vecka 25-27

   

  Kardiologi

  Toxikologi

  Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar