Länkar v24-25

Covid-19

Internmedicin

Kardiologi

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v20-23

Internmedicin

Publicerat i Länkar | Märkt , , | Lämna en kommentar

Länkar v19

Covid-19

Internmedicin

  • Elektrolyter/hypokalemi: två illustrativa fall.
  • Njure/kontrast: läsvärd kommentar till en studie över eventuell risk med iv kontrastmedel till IVA-patienter. Orkade aldrig läsa orginalstudien men den är säkert bra.
  • Lungmedicin/sömnapné: studie över risken för odiagnosticerad sömnapné hos patienter vårdade för KOL. Fr.a. hade patienterna med sömnapné klart högre återinläggningsrisk. Vore trevligt med en uppföljande studie om huruvida behandling kan ändra detta.

Ultraljud

Toxikologi

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v17-18

Mest tänkvärt denna vecka är nog detta inlägg om forskning. Man kan fråga sig om vi inte misslyckats radikalt i forskningspolitiken om vi med så många doktorander och disputerade inte kommer längre under en pandemi med ”obegränsat” med patienter med samma sjukdom

Covid-19

Internmedicin

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v16

Covid-19

  • Hypoxi: om tänkbara orsaker till att hypoxi ger så lite symtom vid covid-19
  • Antiviral/klorokin: kommentar till en studie, neg utfall tyvärr
  • Fenotyper: bra kritik av en artikel där det argumenteras för att man kan dela i svår covid-19 i två fenotyper där den ena har en stel lunga och den andra en eftergivlig lunga. Obs att detta är hypoteser och man bör vara försiktig att behandla enstaka patienter efter en misstänkt grupptillhörighet i dagsläget. Lite mer om detta här

Internmedicin

Ultraljud

  • Lungor: lättläst översiktsartikel med en del bra bilder. Om man ska kritisera något så tycker jag flödesscheman för att se ”vilken” orsak till dyspné patienter har ska användas med försiktighet, man hittar ganska ofta flera bidragande orsaker och det kan vara svårt att veta vilken som ger mest problem (ex måttlig pleuravätska kontra fokal konsolidering). Men i övrigt väl värd att ingå som standardläsning för utbildning i lungultraljud. Mest aktuellt för stunden är den mycket bra genomgången i att diffa lungödem mot ARDS.
  • Hjärta/perikardvätska: typisk eko-artikel-approach till perikardvätska, gör en tracing av perikardiet och hjärtat i subcostal vy och apikal 4-kamare. Jämför värdena med vad som fås ut vid centes och sammanfatta det som att denna metod bättre avspeglar mängden vätska än om man bara mäter på några ställen i slutdiastole. Det stämmer nog men spelar det någon roll?

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v15

Covid-19

Internmedicin

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v13-14

Covid-19

Kardiologi/EKG

Ultraljud

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v12

Covid-19

Verkar rimigt att ha en separat rubrik i dessa tider, här är en del läsvärt från senaste veckan

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Intensivvård

Ultraljud

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v10-11

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Ingrepp

Ultraljud

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v7–

Covid-19: sammanfattning om nya viruset samt information om luftvägshantering

Internmedicin

Intensivvård

  • Vasoaktiva: vilka mål som ska eftersträvas inom intensivvård (och generellt) finns mycket åsikter om. Här om ny studie där man jämfört medelartärtryck 60 vs 65 hos >65år. Ingen skillnad. Blogg med bra kommentarer

Kardiologi/EKG

Ultraljud

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar