Länkar v34-36

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Ultraljud

 • Msk/led: om ul-ledd artrocentes. Är beägen att hålla med, varför inte titta efter om det gör proceduren smidigare.
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v30-33

Covid-19

Förhoppningsvis en av de sista gångerna jag lägger denna rubrik separat/högst upp. Vi får väl se

 • Bukläge: data från 23 kinesiska pat i bukläge och 37 utan. Svår dra några slutsater om dödlighet tror jag då det inte står något om varför man hamnade i bukläge eller ej. Däremot är det intressant att positiv effekt på SpO2 sågs snabbt (10min) och efter 30min var det väs oförändrat. Hade gärna sett data efter 2-12h också då man jag ofta anger att effekten kommer gradvis (i takt med att ödem flyttas och basala lungdelar öppnas).
 • ARDS eller ej: ”For the doctor at the bedside of a patient with COVID-19, making a diagnosis of ARDS is completely irrelevant. No clinical action will follow directly from the diagnosis. The debate presently raging as to whether COVID-19 produces typical or atypical ARDS is an unfortunate distraction from the central questions that decides a patient’s outcome”. Ur kåseri av välrenommerade dr Tobin, väl värt även att läsa annat han skrivit om covid-19 och mekanisk ventilation exempelvis denna.

Internmedicin

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v26-29

Covid19

Internmedicin

 • Infektion/UVI: översikt om KAD-associerad infektion (eller kolonisering)
 • Infektion/pyelonefrit: för och emot inläggning, utan diabetes, njursten, hög ålder eller skörhet är risken väldigt låg vid hemgång med po ab.
 • Blodgas/laktat: fall med markant högt laktat (och lite annat), tyvärr är svaret inriktad på beräkningar av diverse slag vilket jag tror i ett sånt här fall mest riskerar att göra bilden grumlig. Diskussionen är dock helt ok. Jag saknar analys av kolmonoxid, högt laktat med normal SpO2 hos medvetandesänkt kan ju vara CO.

Kardiologi

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v24-25

Covid-19

Internmedicin

Kardiologi

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v20-23

Internmedicin

Publicerat i Länkar | Märkt , , | Lämna en kommentar

Länkar v19

Covid-19

Internmedicin

 • Elektrolyter/hypokalemi: två illustrativa fall.
 • Njure/kontrast: läsvärd kommentar till en studie över eventuell risk med iv kontrastmedel till IVA-patienter. Orkade aldrig läsa orginalstudien men den är säkert bra.
 • Lungmedicin/sömnapné: studie över risken för odiagnosticerad sömnapné hos patienter vårdade för KOL. Fr.a. hade patienterna med sömnapné klart högre återinläggningsrisk. Vore trevligt med en uppföljande studie om huruvida behandling kan ändra detta.

Ultraljud

Toxikologi

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v17-18

Mest tänkvärt denna vecka är nog detta inlägg om forskning. Man kan fråga sig om vi inte misslyckats radikalt i forskningspolitiken om vi med så många doktorander och disputerade inte kommer längre under en pandemi med ”obegränsat” med patienter med samma sjukdom

Covid-19

Internmedicin

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v16

Covid-19

 • Hypoxi: om tänkbara orsaker till att hypoxi ger så lite symtom vid covid-19
 • Antiviral/klorokin: kommentar till en studie, neg utfall tyvärr
 • Fenotyper: bra kritik av en artikel där det argumenteras för att man kan dela i svår covid-19 i två fenotyper där den ena har en stel lunga och den andra en eftergivlig lunga. Obs att detta är hypoteser och man bör vara försiktig att behandla enstaka patienter efter en misstänkt grupptillhörighet i dagsläget. Lite mer om detta här

Internmedicin

Ultraljud

 • Lungor: lättläst översiktsartikel med en del bra bilder. Om man ska kritisera något så tycker jag flödesscheman för att se ”vilken” orsak till dyspné patienter har ska användas med försiktighet, man hittar ganska ofta flera bidragande orsaker och det kan vara svårt att veta vilken som ger mest problem (ex måttlig pleuravätska kontra fokal konsolidering). Men i övrigt väl värd att ingå som standardläsning för utbildning i lungultraljud. Mest aktuellt för stunden är den mycket bra genomgången i att diffa lungödem mot ARDS.
 • Hjärta/perikardvätska: typisk eko-artikel-approach till perikardvätska, gör en tracing av perikardiet och hjärtat i subcostal vy och apikal 4-kamare. Jämför värdena med vad som fås ut vid centes och sammanfatta det som att denna metod bättre avspeglar mängden vätska än om man bara mäter på några ställen i slutdiastole. Det stämmer nog men spelar det någon roll?

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v15

Covid-19

Internmedicin

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v13-14

Covid-19

Kardiologi/EKG

Ultraljud

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar