Länkar v47-48

Internmedicin

Kardiologi

Akutsjukvård

  • Humor: underhölls av diskussionen på the curbsiders med Scott Weingart om skillnaden mellan internmedicin och akutsjukvård, med även en del bra tankar. Vill man ha mer humor rekommenderas denna artikel om waiting room medicine

Diverse

Annonser
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v45-v46

Om att komma ihåg det man läserYou have to have some idea of what you want to get from the book. You don’t just want to collect endless amounts of useless information. That will never stick. Vilket är en bra poäng och en anledning till att jag skriver detta.

På ett annat tema om utskrivningar: ”During the discharge process, housestaff mainly dedicated themselves to documentation activities and focused minimally on direct patient communication”, deppigt men så var det tydligen i denna lilla studie (och säkert lika i många svenska verksamheter)

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Intensivvård

Akutsjukvård

Ultraljud

Undervisning

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v43-44

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Procedurer

Ultraljud

  • Bukaorta: kort om teknik
  • Ny teknik: paravertebral vy av aorta desc, vänster kammare och perikardium. Jag tycker man inte ska göra detta istället för att gå till DT vid misstanke om dissektion, men i andra fall kan det vara en snygg teknik att lägga till. Vid samtidig pleuravätska borde hö sidoläge vara mest optimalt för god bildkvalitet

Toxikologi

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v41-42

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Intensivvård

Procedurer

  • Kapnografi: om användningen vid detta för några olika tillstånd
  • CVK/ultraljud: studie och kommentar till denna om användning av subcostal vy under inläggande för att få placering i övergång v. cava sup – hö förmak rätt. Inte perfekt men en bra början på att slippa lägga om eller korrigera katetrar som hamnat fel.

Ultraljud

  • Hjärtstopp: podcast om en studie huruvida ultraljudsanvändare tolkar stillastånde hjärta likadant. Så var det tydligen inte, men jag skulle nog mer fokusera på åtgärds-fokuserat ultraljud, dvs det bör väl i första hand identifiera reverserbara orsaker till hjärtstopp som lungemboli. Om sen vi inte håller med huruvida ett litet fladder i mitralklaffbladet är aktivitet eller sekundärt till passiv fyllnad av ventrikel tror jag egentligen inte spelar så stor roll. Men det är nog smart att spela in sina hjärtstoppsklipp för analys under fortsatta kompressioner.

Toxikologi

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v39-40

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Intensivvård

  • Ventilation: en intressant kommentar om både mål om tidalvolymer vid ARDS och olika studier om open lung-principer (med höga peep och rekrytering)

Toxikologi

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v38-39

Internmedicin

Kardiologi

Akutsjukvård

Ultraljud

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v36-37

Veckans podcasttips för internmedicin är JAMA Clinical reviews som tar upp många bra områden som hur intensivt ska vi behandla diabetes och högintensiv statinbehandling

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Anamnes/status

  • Periorbital purpura: inte bara efter skallbasfraktur utan kan även ske vid amyloidos. Och vissa fall av vänsterkammarhypertrofi (utan hypertoni) bör nog utredas vidare

Toxikologi

Diverse

  • Dokumentation: Lite om SOAP som format vid dokumentation
  • ST-utbildning: som vanligt bra skrivet av dr Centor om utbildning, här med fokus att vi internmedicinare bör fokusera på diagnostik. Han tar upp exempel på olika ämnen som kanske borde tas in i läkarutbildningen, men då späder ut kärnan. Man kan dra en parallell till 2015:års ST-föreskrifter, där det för internmedicin finns 2 delmål för vardera läkemedel (B3, C3) samt palliativ vård (B5, C5) men stora delar av det man ska kunna ryms i delmål C1: kunna självständigt identifiera, diagnostisera och handlägga akuta sjukdomar eller sjukdomstillstånd inom internmedicin och angränsande basspecialiteter, samt kunna handlägga akuta åtgärder avseende dessa”. Inte undra på att den formella utbildningen fokuserar på kurser i försäkringsmedicin (B4) eller lagar och regler (A6 samt C13). Delmål C1 kan man ju formellt uppfylla med några timmars kurs.
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar