Länkar v11

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Intensivvård

Toxikologi

Ultraljud

 • Hjärta/tamponad: väldigt väldigt fina bilder som visar hela tamponadfysiologin, kollaps av hö förmak och kammare, vid vena cava inf utan andningsvariation. Också intressant ur en undervisningsaspekt att läsa kommentarerna nedan bilden, någon skriver pulmonalstenos – visar ju med all tydlighet att tron/viljan på kompetens är högre än den reella och att en viktig patientsäkerhetsaspekt är kontinuerlig uppföljning av kompetens.
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v10

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Intensivvård

Akutsjukvård

Procedurer

Ultraljud

 • Hjärta: vänsterkammartromb som syns tydligt, obs att man kan aldrig utesluta detta tillstånd utan ul-kontrast
 • Hjärta/program: finns flera bra appar, här M.mode.ify som kan göra en m-mode graft längs vilken axel som helst i ens videoklipp.
 • Buk/pediatrik: snyggt klipp på intussuseption
 • Lunga: en bra review om lungultraljud där jag tycker det viktigaste budskapet är att användbarheten för lungultraljud beror på vilken sjukdom man letar efter (se graf i slutet), exempelvis för pleuravätska fyller den alla kryss men exempelvis pneumoni är mindre utforskat (förutom de mer tekniska aspekterna)

Toxikologi

 • Nervgift: om Kim Jong-nams troliga förgiftning av nervgiftet VX (här och här), det fungerar som en acetylcholinesterashämmare och ger alltså ett svårt kolinergt syndrom (bradykardi, bronkorré) men även muskelsvaghet/paralys. Mer på giftinfo
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v9

Kardiologi

Ultraljud

Toxikologi

 • Toxidrom: kort och bra om differentiering mellan sympatikomimetika och antikolinergt syndrom. Den första har ju en ganska bred orsaklista, men även antikolinerg effekt finns i många läkemedel.
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v7-8

Internmedicin

Kardiologi/EKG

 • EKG: fall med brady och tips om AV-block och underliggande rytm
 • Synkope: pesit-studien om lungemboli som orsak till synkope har genererat en hel del diskussion (och missförstånd). Här är en mycket bra sammanfattning och förslag på hur man kan tänka

Procedurer

Toxikologi

Ultraljud/röntgen

Undervisning

 • Presentationsteknik/fall: om alla följde detta tips vore det glädjande. Just iaktagelsen att det är för mycket text, att många fallpresentationer har ett felaktigt tema (”ni anar inte vad som hände sen”) gör att det blir en dynamik i dessa som ibland kanske är spännande, men inlärningsmomentet försvinner.
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v6

Internmedicin

 • Elektrolyter/hypokalemi: case med EKG och terapidiskussion. De går inte in i det i detalj, men det förekommer en viss förvirring vad gäller iv kalium. Gränsen 10mmol/h för perifer är satt för att det annars kan reta kärl och göra ont – därav ges aldrig kalium outspätt perifert. Men att ge 10mmol/h i vardera arm är helt ok. Enda fördelen att ge outspädd kaliumklorid via central infart är att man inte ger onödig spädningsvätska, däremot är risken för hjärtpåverkan naturligtvis större om man ger outspädd KCl i hög hastighet centralt än perifert (särskilt om den ligger i höger förmak)
 • Blodgas/NAGMA: i diff.diagnostiken till en acidos med normalt anjongap (NAGMA) brukar Brickerblåsa tas upp, i praktiken glömmer man det nog lätt. Här ett case och för att friska upp minnet deranged physiologys genomgång av patogenesen
 • Koagulation/VTE: genomgång av cancerrelaterad venös tromboembolism

Kardiologi/EKG

Akutsjukvård

 • Buk/divertikulit: antibiotika vid okomplicerade fall? Mindre och mindre talar för detta enligt denna senaste studie som här refereras
 • Buk: varför inte lära sig en ny eponym, Fritz-Hugh-Curtis, som vid perihepatit pga infektioner som chlamydia och gonorre i tubor

Ultraljud/röntgen

Toxikologi

Undervisning

 • Post it: vi behöver utveckla formerna för undervisning i stressig klinisk vardag, dels kan man införa mer avsatt tid för det som förut kunde ske på klinisk tid, dels kan vi ändra sättet att överföra kunskap på arbetsplatsen. Här ett djärvt förslag med post it lappar
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v4-5

Internmedicin

 • Infektion/sepsis: här kommenteras nya data om träffsäkerheten hos qSOFA från ett prospektivt material, och det är knappast perfekt. En bra poäng är att det är viktigast att identifiera kohorten som tjänar på aggressiv behandling, men det är inget egenvärde att hitta gruppen som har störst risk att dö. Sen tas det upp om vi då kan identifiera de patienter som riskerar hög mortalitet men som inte fångas ovan och det verkar som det inte finns något ännu utöver den kliniska blicken
 • Läkemedel/interaktioner: liten essä om grapefrukt och några av dess interaktioner

Kardiologi/EKG

Akutsjukvård

Ultraljud

 • Hjärta/utbildning: ekokardiografi.se och ultraljud.se (riksförening för ultraljudsdiagnostik) lägger regelbundet upp kurser i grundläggande och mer avancerad ekokardiografi. Något enklare och mer applicerat är exempelvis hemodynamik.se. (författaren har ingen koppling till någon av dessa kurser)
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v2-3 2017

Internmedicin

Akutsjukvård

Toxikologi

Ultraljud

 • Skallfraktur: blogginlägg som argumenterar för ul för att diagnosticera skallfraktur, och ja det finns väl absolut situationer där detta kan hjälpa, men jag är mer än lite skeptisk. Anta att man börjar använda detta på alla barn med huvudtrauma, det lär leda till fler fynd av frakturer som i sin tur lär leda till fler dt skalle. Det vi borde fokusera på är att hitta fall som kräver specifik behandling och då tror jag kliniska fynd är bättre på att skilja på gruppen som behöver ex operation
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar