Länkar v13-14

Covid-19

Kardiologi/EKG

Ultraljud

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v12

Covid-19

Verkar rimigt att ha en separat rubrik i dessa tider, här är en del läsvärt från senaste veckan

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Intensivvård

Ultraljud

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v10-11

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Ingrepp

Ultraljud

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v7–

Covid-19: sammanfattning om nya viruset samt information om luftvägshantering

Internmedicin

Intensivvård

  • Vasoaktiva: vilka mål som ska eftersträvas inom intensivvård (och generellt) finns mycket åsikter om. Här om ny studie där man jämfört medelartärtryck 60 vs 65 hos >65år. Ingen skillnad. Blogg med bra kommentarer

Kardiologi/EKG

Ultraljud

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v4-6

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Toxikologi

Ultraljud

  • Hjärta/CO: kan studenter bedöma hjärtminutvolym icke-invasivt med ultraljud (LVOT-VTI metod), ja en siffra får de men diskrepansen mot en van användare var stor. Detta belyser de potentiellt stora mätfel man kan göra med denna metod, kanske fra med en felvinklad dopplerkurva.
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v1-2 2020

Internmedicin

  • Neurologi/kramp: om generell handläggning av status epilepticus inklusive en del nödalternativ
  • Palliativ medicin/prognos: podcast med många bra råd och länkar. Prata med de involverade i fallet innan. Använd specifik occ/el generell prognosmodell. Ta reda på vad patient och familj vet och tror, och vill veta, innan man öser på med egna åsikter
  • Elektrolyter/hypernatreni: udda fall om hypernatremi. Även några bra att ha referenser om lämplig korrektionshastighet. Den stora risken är enligt egen erfarenhet ofta att korrektion går för långsamt och då förlänger tiden med medvetandepåverkan etc. Länk även till Curbsiders om hyper-na som var bra

Kardiologi/EKG

  • EKG/Brugada: två fall och mer länkat om Brugada. Bra om att man bör noga mäta QRS, fundera på andra lm som kan utlösa bilden och fundera på vad som givit Brugadabilden (feber etc). För mindre ambitiösa är inläggning, telemetri, seriella EKG och samtal med kardiolog att rekomendera
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v50-52

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Procedurer

Ultraljud

  • Hjärta/höger kammare: om subcostal tapse som alternativ till denna mätt via apikal vy. Vore trevligt med fler studier och med mer modern programvara, på en hel del nya maskiner kan ju detta göras direkt med anatomisk m-mode. Jag vill ju gärna att alla med ex lungemboli ska ha en tapse mätt på akuten så man kan jämföra senare i förloppet (ett eko kan ibland bli gjort betydligt senare). Håller dock inte med i inledningen till denna studie att en tapse <16mm är patologisk. Betydligt högre värden (ex gräns <20) är klart patologiska hos yngre. Vore kanske även smart om man graderade värdena som ex >20, 16-20, <16. Vem gör denna studie?

Toxikologi

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar