Länkar v20-23

Allmänna tips: en lista på bra podcastavsnitt för internmedicinare under utbildning sammanställd av Robert Centor som själv fortfarande producerar mycket bra material (ex podcasten Annals On Call)

Internmedicin

Ultraljud

Undervisning/utbildning

Annonser
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v17-19

Internmedicin

 • Gastro/lever: randomiserad studie över betablockerares möjlighet att minska dekompenserad cirros. Kanske inget för oss allmänna internister att tillämpa redan idag men intressant att följa.
 • Endokrin/hyperaldosteronism: bra kort sammanfattning om tolkning av hypokalemi och utvärdering av eventuell hyperaldosteronism. Enkel mall för tolkning av urinkalium.
 • Reuma/systemisk skleros: sammanfattning inklusive utredning och behandling för de olika organmanifestationerna (hud, lunga, hjärta, GI)
 • Njure/kontrast: om en metaanalys över kontrastrelaterad-AKI som kom till den kanske inte så spännande slutsatsen att det finns inga belägg i moderna studier av iv kontrast. Onödig röntgen och onödig kontrast bör väl alltid undvikas, men om en väl genomtänkt utredning kräver iv kontrast, bör denna göras utan fördröjning eller tankevurpor.
 • Infektion/sepsis: tiamin till sepsis? Tja varför inte enligt denna kritik av en ny studie. Det är fortfarande dock oklart om vinsten ligger i att en subgrupp med laktatstegring har tiaminbrist eller om sepsis generellt mår bra av supplementering. Förhoppningsvis kommer några välgjorda randomiserade studier framöver.

Kardiologi/EKG

Toxikologi

Ultraljud

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v15-16

Internmedicin

Ultraljud

 • Chock: intressant fall ur Chest med chock hos en äldre patient med levercirros. Tar upp flera viktiga poänger, blödning kan ske efter centes och ger vätskan annan ekogenicitet är ett rent transudat (se nästa fall). Med linjär probe kan man leta efter blodkärl innan stick. Även om FAST-undersökning ifrågasätts i traumasammanhang så är blödning i buken en viktig differentialdiagnos vid chock – och även om fall som detta är ovanligt bör det ju inte missas.
 • Lungor/pleuravätska: här är nästa fall med ”plankton” och ”hematokrit”-tecken, dvs när man ser ekogenicitet löst i vätskan (plankton) eller sedimenterat (hematokrit). Under diskussionsdelen går de även igenom andra fynd och tecken som hur man utesluter pleuravätska med ”curtain sign” och detaljer kring malignitetsorsakad pleuravätska.
 • DVT/tromboflebit: efter pvk
 • Hjärta: klassisk Takotsubo. Bra att det nämns att EPSS är otillförlitligt vid fall av påtaliga regionala avvikelser i rörlighet
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v13-14

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Ultraljud

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v11-12

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Toxikologi

Ultraljud

 • Buk: yngre kvinna med låg buksmärta
 • Procedurer/pvk: om ultraljudsledd pvk (podcast och lång text). Många bra lärdomar här, den tekniska beskrivningen är riktigt bra, ex poängen att se blod i nålen betyder inte att du just nu är på rätt ställe
 • Hjärta/volymstatus: benägen att hålla med denna kommentar till en studie, att försöka avgöra volymstatus med hjärtultraljud är omöjligt. Eller i vart fall i alla utom de mest uppenbara fallen (typ tomt hjärta). Att däremot titta på hjärtat för att försöka avgöra om det kan vara mer biverkningsbenäget att ge en given patient vätska jämfört med en annan kanske däremot går. Men om patienten kommer svara på denna vätska är fortfarande svårt/omöjligt att förutsäga.
 • Buk/fri vätska: podcast om en nogrannare variant av FAST att ex använda om DT ej finns tillhands
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v7-10

Långsammare tempo på denna blog då jag arbetat med en annan blog om blodgas som sakta startas.

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Ultraljud

 • Hjärtsvikt: välgjord randomiserad studie om lungultraljud vs röntgen/pro-BNP som diskuteras i en podcast. Kombinationen röntgen/proBNP är inte dålig i träffsäkerhet men ultraljudet klart bättre. Men den största fördelen är tidsvinsten. Ultraljudsprotokollet var rimligt, dvs 4 zoner per lungor och samma definition av B-lines som i många andra studier (≥3/interstitium).
 • Gallblåsa-gallvägar: fall #1 med fokus gallblåsa och fall #2 med lite mer om gallvägar
 • Eko/höger kammare: hur ska höger kammare beskrivas bäst, i denna studie har man jämfört två apikala vyer. Dels apikal 4-kammare och en apikal höger-fokuserad vy. Mätvärdena blir lite olika men med mindre variabilitet för den höger-fokuserade. Slutsatsen i denna studie är att höger kammare bör analyseras med höger-fokuserad vy. Man kan nog fundera på om detta måste göras alltid, eller kanske bara vid fynd av patologi alt hög misstanke om höger-patologi.

Toxikologi

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v3-4 2019

Internmedicin

 • Elektrolyter/hypokalcemi: EKG vid hypokalcemi, patient post-op thyroideakir. Kanske inte måste ta ett EKG för att diagnosticera detta om patienten söker med den ”klassiska” kombinationen av förband på halsen och krampliknande tillstånd. Krävs en hel del kalcium och vit D i olika former, väl värt att ringa någon för råd
 • Neuro/demens: personligt om lewy body
 • Lungmedicin/astma: om utlösande faktorer och åtgärder
 • Hud/erytem: ovanligt erytem associerat med cancer, erytema gyratum repens. Svårt komma ihåg alla paraneoplastiska fenomen så lärdomen är väl att vid plötsligt uppträdande konstiga hudförändringar, neurologiska symtom etc som inte svarar på konventionell behandling kan man tänka paraneoplastiskt.
 • Njurmedicin/diuretika: 10 myter om furosemid, vårt älskade vitamin F
 • Hematologi/sickle cell: översiktspodcast med mycket nyttigt. På slutet bra förklaring av acute chest
 • Reumatologi/vaskulit: nekros av fingrar och tår av ett fall av polyarteritis nodosa.

Kardiologi/EKG

Akutsjukvård

 • Buk/appendicit: ska app bli en medicinsk åkomma, eller något en ”hospitalist” alt akutläkare sköter primärt? Här data från en finsk studie att majoriteten antibiotikabeh appendiciter 5år senare inte behövt en appendektomi i senare skede. Skrivit om detta tidigare då JAMA clinical reviews hade en podcast om det.

Intensivvård

Ultraljud

 • Sten: färgdoppler kan ge en specifik artefakt under stenar vilket gör de lättare att hitta, dvs lättare än att se stenskuggan. Mer om detta här
 • Procedurer/LP: blänkare om evidens för ultraljudsledd teknik för lumbalpunktion dvs ultraljud för markering innan stick. Högre lyckandefrekvens gav det. Kan tänka mig att störst nytta har de som relativt sällan gör just lumbalpunktion men däremot ganska ofta gör andra ultraljudsledda procedurer, mycket kunskap för procedurer sitter i fingrarna och sticker man sällan är det svårt att samla på sig erfarenhet.
 • Volymsstatus: bra påminnelse om att ultraljud av vena cava inf och att därigenom bedöma volymsstatus är knepigt, särskilt iom att den bara utvärderas antero-posteriort.
 • Buk/tarm-IBD: några bilder och lite punktat om ultraljudsfynd vid tarmsjukdom, och då tänker vi ej på ileus. Måste dock gnälla om att fråga om ultraljudsbilder där det ej står var på kroppen de är tagna är tramsigt, undantaget att vid grundutbildning testa studenter om väldigt standardiserade bilder av ex hjärta, hö kvadrant…

Övrigt

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar