Länkar v28-v33

Inlägg om nackdelar med riktlinjer från diverse organisationer, framförallt att vi tillämpar dem på vidare grupper än som avses. Minns ju även en artikel som visar att de delar av riktlinjerna med lägst vetenskaplig tyngd har en hög risk att ändras till nästa gång

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Intensivvård

Ultraljud

 • Lunga: om skillnad mellan riktig och falsk lung point för pneumothorax
 • Hjärta/lungemboli: kort film om 60/60-regeln för som indikerar lungemboli alltså ett uppskattat systoliskt PA-tryck <60mmHg och en pulmonell accelerationstid <60ms. Har inget emot att man gör detta, men att mäta pulmonell accelerationstid kräver viss fingerfärighet med fönster och maskininställningar (sveptid etc). Detta gör nog att 60/60 ändå hamnar utanför de bredare gruppernas ultraljudskunskaper.

Undervisning

Diverse

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v26-27

Internmedicin

 • Hematologi/trombocytos: lätt trombocytos ses vid inflammatoriska tillstånd, men kan vi använda värdet för att rikta utredning? Här kort sammanfattning av en engelsk primärvårdsstudie som visar att de med trombocytos utan symtom har relativt hög risk för cancerdiagnos närmaste året. Kanske värt att tänka på.
 • Diverse: podcast med lite diverse tips, bäst är om några akuta hudtillstånd (ex AGEP, DRESS). Även bra om anemi där huvudbudskapet är ge järntabletter mer sällan (max 1/d) för att öka compliance
 • VTE/trombolys: hur farligt är trombolys och vilka tjänar mest på detta? Och hur mycket ska vi ge? Detta blogginlägg argumenterar för att vi nog oftare ska ge låga doser, möjligen som långsam infusion – och att riskerna då är betydligt lägre för hjärnblödning.
 • Gastro/abdominell hypertension: ganska IVA-fokuserat inlägg om intraabdominell hypertension vid icke-kirurgiska tillstånd, men tar upp bra poänger om att det är bra att fundera över och mäta vid ex njursvikt. Även en bra länkad artikel om värdet av flera diuretika för att öka natriures (och minska ödem).
 • Njurmedicin/access: hur undersöker man en fistel? Massa bra tips
 • Blodgas/acidos: paracetamolmetaboliten 5-oxoprolin är en relativt nyupptäckt förklaring till metabol acidos (med förhöjt anjongap). Jag är inte så mycket för långa minnesramsor, men GOLDMARK som ramsa för acidos med högt anjongap kanske är bättre än den KULT jag brukar använda. I vart fall värd att ta till om KULT inte ger någon förklaring.

Kardiologi/EKG

Procedurer

 • Venös access: behov av access och kort om tid? Mindre patientserier har gjorts med ”easy ij” dvs att sätta en lång pvk i v.jug interna. Riskerna är som cvk men det går mycket snabbare. Det blir väl med tidsbrist aldrig helt sterilt så dessa bör nog bytas mot konventionell cvk och den som sätter dessa bör vara cvk-kompetent annars blir riskerna höga (artärpunka etc)

Toxikologi

 • Methemoglobinemi: inget vanligt tillstånd men det kanske händer någon gång, kort sammanfattning och podcast. Väldigt olika genes (vissa krämer, lokalanestetika, och någon enstaka överdoserar poppers). Analys av met-hb och CO-hb fås på de flesta större blodgasapparater som används på akut och IVA
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v24

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Akutsjukvård

Procedurer

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v23

Internmedicin

Kardiologi/EKG

 • AKS/äldre: kort om AKS hos äldre, mer ospecifika symtom och oftare typ-2 infarkt. Gillar att de hänvisar till en artikel ur J. Geriatric Cardiology, denna återfinns dock inte finns i undertecknads läslista
 • Vitier/tricuspidalinsuff: här har man testat att laga hemodynamiskt betydande TI med mitraclip-systemet, man behöver nog inte läsa mer än ”Initial efficacy analysis showed encouraging reduction of TR, which may potentially result in improved clinical outcomes.” Eller inte, 5% dog inneliggande. Varför inte göra en studie med patientrelaterade utfallsmått (död, NYHA-klass…) istället

Akutsjukvård

Toxikologi

 • Benso/beroende: översiktsartikel om detta ur NEJM, men frågan är om man bara ytligt berörs av ämnet behöver läsa mer av artikeln än den fina sammanfattningen ”Symptoms of withdrawal include anxiety, irritability, confusion, seizures, and sleep disorders. Withdrawal management relies on the use of a single agent (diazepam) and gradual dose reduction.”
 • Diverse: blogginlägg med några farliga intoxikationer (paracetamol, TCA, järn, salicylat) som kan vara värt att läsa på

Ultraljud

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v21-22

Internmedicin

 • Blodgas/laktat: skriver om detta rätt ofta, här en kort lista på lm-inducerad laktacidos
 • Endokrin/trötthet: podcast om hur man utreder (eller inte) diverse endokrina och pseudoendokrina tillstånd (ex binjuretrötthet, lågt T3..). Den stora poängen är väl att gå tillbaka till ursprungssymtomet (när mådde du som vanlig senast?), utforska det, gör en basal utredning men undvik överdrivna ovanliga endokrina utredningar med labtest man själv (och patienten) inte kan tolka
 • Geriatrik: om hur vanliga sjukdomar kan ge mer diffusa presentationer hos geriatriska patienter. Håller dock inte med om att de generellt ”gömmer” chock med ett normalt blodtryck, med ett sämre autonomt nervsystem kommer ju snarare än äldre patient falla mer linjärt i tryck (jämfört med säg en 1åring som håller BT konstant in i det sista). Det finns dock alltid möjlighet att ett normalt tryck är lätt chock hos en med obehandlad hypertoni.
 • Infektion/sepsis: i en retrospektiv analys av registerdata av svår sepsis / septisk chock noterades en liten ökade mortalitet om åtgärder som blodkulturer, mätning av laktat och administration av antibiotika gavs senare i förloppet. Här argumenteras det, i mina ögon övertygande, att dessa små skillnader (NNH 147) i en väldigt sjuk kohort riskerar att ge svåra administrativa återverkningar som appliceras blint på en mycket större kohort (ex alla med feber).

Kardiologi/EKG

Ultraljud

Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v20

Internmedicin

Kardiologi/EKG

Intensivvård

 • Nutrition: nya nutritionsguidelines. Stressa inte kalorimålet i början, och ingen ide att ge tpn om inte oralt intag fungerar tidigt i förloppet är väl sammanfattningen

Procedurer

Toxikologi

 • Kolmonoxid: nu när det snart är sommar och tid för diverse gasolkök i husvagnar och båtar är det också dags att läsa på om kolmonoxid. Den akuta intoxikationen missar få, men den kan vara lite mer lömsk säg en svårbehandlad huvudvärk hos en campare. Mät på fler än du tror, och med en venös gas får man ju även annat användbart.

Ultraljud

 • Hjärta/hjärtstopp: fall med hjärtstopp, video och video med kommentar. Bra fall men lite överdriven skattning av VTI/Vmax för aortastenosen. I praktiken, med låg EF, blir stenosen nog ändå av uttalad grad.
 • DVT: om tromboflebitdiagnostik med ul, det nämns också att det är smart att vid tromboflebit undersöka efter DVT (bialteralt)
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Länkar v18-19

Har fått några rätt lärorika Fast Five Quiz från medscape på mail senaste mån, klart roligare än att läsa översikter om respektive ämne

Internmedicin

 • Onkologi: intressant essä om hur getiskt heterogen många cancrar är, och hur man ev kan behandla det
 • Gastro/Crohn: översiktsartikel ur Lancet, Richard Lehman skriver så här och man kan inte annat än hålla med ”I do want you to share my joy in being reminded of Paneth cells: ‘Paneth cells are specialised secretory cells located at the base of the crypts of Lieberkühn.’ Wow, I once knew that, 40 odd years ago. I think. So nice to meet Paneth and Lieberkühn again after all these years.”
 • Infektion/fall: fall med fusobacterium necrophorum fast med lite ovanligare klinik än den kanske mer typiska orala infektionen (+/- Lemierres syndrom). Tar också kort upp om HLH (överdriven immunaktivering).
 • Blodgas/anjongap: Best case ever om ett fall med högt anjongap där de diskuterar varför man inte längre behöver lära sig ramsan mudpiles (om etiologi) och även ger tips på några nyare upptäckter om etiologi (d-laktat och paracetamolmetabolit).
 • Stensjukdom: föreläsning om systemsjukdomar med stenbildning, en hel del bra fall om utredning av sten, hyperkalcemi och andra metabola rubbningar
 • Diverse: Läckande kapillärer kan man få vid sepsis, men även en del andra mer eller mindre ovanliga tillstånd, här en kort sammanfattning av en artikel
 • Onkologi/cytostatika: dels en allmän föreläsning om cytostatika, dels översiktsartikel om cytostatikautlöst hjärtsvikt: vilka preparat är hög risk (antracykliner), hur man ska följa och behandling (när kan nästa kur ges, medicinsk behandling av svikt)

Kardiologi/EKG

Procedurer

Ultraljud

Statistik

 • Subgruppsanalys: Enklast är kanske att hoppa över subgruppsanalysen, här en studie som visar att statistiska belägg för subgruppsanalys finns ganska sällan. Eller som Richard Lehman skrivet ”Somebody should invent a term for the urban myths that spread so rapidly through medicine despite the best attempts of the evidence based medicine community”
 • P-värde: Justera nivån för signifikans utifrån hur många analyser som görs, här ur exemplet Ger lågkaloriläsk demens? Än mer kritiskt analyserar man vilka tester som gjorts – är de logiskt valda eller finns chansen att fler icke-redovisade test gjorts och att signifikans därför ska sättas ännu lägre
Publicerat i Länkar | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar